Hiển thị tất cả 15 kết quả

máy bơm hõa tiễn coverco là dòng bơm nước thả chìm đa tầng cánh, chuyên bơm nước ngầm có độ sâu rất lớn, có thể đạt đến hơn 100m nước. Ứng dụng trong công nghiệp, nông nghiệp, chung cư, đồ thị, khái thác nước ngầm…

-8%
-7%
-7%
-5%
-6%

0388871530