BÙ CÔNG SUẤT PHẢN KHÁNG HỆ NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI

Tính toán bù công suất phản kháng hệ năng lượng mặt trời cho hệ thống điện mặt trời nảy sinh trong các dự án solar công suất lớn. Thường gặp ở các khu vực xí nghiệp, nhà máy sản xuất….Hệ thống Solar có công suất lớn hơn nhiều so vời tải tiêu thụ, điều đó nguyên nhân dẫn đền hệ số Cos phi của hệ thống giảm, cách khắc phục nâng hệ cos phi dựa vào 2 chỉ sô P và Q thụ thập được. Đưa ra phương án bù công suất phản kháng hệ năng lượng mặt trời .

Vấn đề nằm ở việc hệ thống điện mặt trời chỉ tạo ra công suất hữu công (P). điều này dẫn đến cosφ của nhà máy bị giảm xuống dưới ngưỡng cho phép của điện lực.

1.  Tài liệu tham khảo:

1. Cách tính hệ số công suất phản kháng (Cos Phi).

Cách tính hệ số công suất theo thực tế sử dụng vào cuối tháng: S2= P2 + Q2 . Trong đó : S công suất biểu kiến(kVA). P công xuất tác dụng (kW). Q công suất phản kháng (kVAr).

Dựa vào tam giác công suất ta suy ra được công thức tính hệ số công suất như sau:cach-tinh-e-so-cong-suat-Cos-phi-la-gi

2. Cách tính tiền công suất phản kháng

Tq = Ta x k%

Trong đó:

TqTiền mua công suất phản kháng (chưa có thuế giá trị gia tăng);

TaTiền mua điện năng tác dụng (chưa có thuế giá trị gia tăng);

k : Hệ số bù đắp chi phí do bên mua điện sử dụng quá lượng CSPK quy định (%).

Hệ số k được tính theo bảng sau:

Hệ số công suất Cosφ k (%) Hệ số ng suấtCosφ k (%)
Từ 0,9 trở lên 0 0,74 21,62
0,89 1,12 0,73 23,29
0,88 2,27 0,72 25
0,87 3,45 0,71 26,76
0,86 4,65 0,7 28,57
0,85 5,88 0,69 30,43
0,84 7,14 0,68 32,35
0,83 8,43 0,67 34,33
0,82 9,76 0,66 36,36
0,81 11,11 0,65 38,46
0,8 12,5 0,64 40,63
0,79 13,92 0,63 42,86
0,78 15,38 0,62 45,16
0,77 16,88 0,61 47,54
0,76 18,42 0,6 50
0,75 20 Dưới 0,6 52,54

Facebook: Tủ điện công nghiệp

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0388871530